Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2017

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2017 është 2,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,5 %, vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 2,1 %, “Transport” me 1,5 %, “Shërbimi arsimor” me 0,9 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 0,7 %, etj. Ndërsa, çmimet e grupit “Mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje“ u ulën me 0,6 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al