Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2017

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2017 është 3,2 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 7,8 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 2,1 %, “Shërbimi arsimor” me 1,2 %, “Argëtim dhe kulturë” me 1,0 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 0,8 %, etj. Ndërsa, çmimet e grupeve “Veshje dhe këpucë” dhe “Mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje” u ulën përkatësisht me nga 0,7 %, etj.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al