Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2018 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 %, vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Veshje dhe këpucë” me 2,5 %, “Transport” me 2,4 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 2,1 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,4 %, “Shërbimi arsimor” dhe “Komunikimi” me 0,9 % secili, etj. Ndërsa, çmimet e grupit “Mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje“ u ulën me 0,7 %, pasuar nga grupi “Hotele, kafene dhe restorante” me 0,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al