Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2019 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 4,9 %, vërehet në grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Hotele, kafene dhe restorante” me 2,8 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,5 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,6 %, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,3 %, etj. Nga ana tjetër çmimet e grupit “Transporti” u ulën me 0,5 %, pasuar nga grupet “Shëndeti” me 0,4 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 0,3 %, “Argëtim dhe kulturë”, me 0,1 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al