Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr IV 2013

Jep informacion statistikor mbi ndryshimin e kostos së ndërtimit. Eshtë botim periodik tremujor, botohet në shqip dhe anglisht.
Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr I 2014
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al