Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr IV 2014

Në tremujorin e katërt 2014 ndryshimi vjetor i indeksit është 0,1 %.

Në tremujorin e katërt 2014, indeksi i kushtimit në ndërtim (për banesa) arriti 102,3 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e katërt 2014 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është 0,1 %. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2013, rritja më e madhe vërehet te grupi "Shpenzime për paga" me 1,6 % duke u ndjekur nga grupi "Shpenzime materiale" me 0,9 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr I 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al