Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2015

Në tremujorin e tretë 2015, indeksi i kushtimit në ndërtim (për banesa) arriti 102,5 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e tretë 2015 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është 0,4 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 0,5 %. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2014, rritjen më të madhe e ka patur grupi "Shpenzime page" me 1,6 %

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al