Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2016

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e tretë 2016 arriti 102,6 kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim, për tremujorin e tretë 2016 është 0,1 %, ndërkohë që ndryshimi tremujor është 0,4 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2016
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al