Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2017

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e tretë 2017 arriti 103,1 referuar tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim, për tremujorin e  tretë 2017 është 0,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al