Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2018

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e parë 2018 arriti 103,4, me rritje 0,5 %, në krahasim me një vit më parë.

Sipas grupeve, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, vërehet se indeksi i grupit ”Shpenzime transporti” u rrit me 2,1 %, pasuar nga grupi ”Kosto të tjera” me 1,9 %, “Shpenzime për paga” me 1,7 % dhe “Shpenzime materiale” me 0,5 %. Në anën tjetër rënia më e madhe vjetore vërehet në grupin “Shpenzime makinerie” me 0,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al