Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa. T4 - 2018

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e katërt 2018 arriti 104,2, duke shënuar rritje me 1,0 % në krahasim me tremujorin e katërt 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al