Njoftim për Media - Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2016

Në vitin 2016, sasia e qumështit të grumbulluar është rreth 125 mijë ton duke shënuar rënie me 0,17 %, krahasuar me 2015. Gjatë kësaj periudhe, sasia e qumështit të lopës të grumbulluar është rreth 103 mijë ton duke shënuar një rënie me 2,25 %, krahasuar me 2015. Nga ana tjetër, në vitin 2016 sasia e grumbulluar e qumështit të deles është rreth 13 mijë ton duke shënuar një rritje me 0,12 %, krahasuar me një vit më parë. Sasia e grumbulluar e qumështit nga dhitë është rreth 9 mijë ton duke shënuar një rritje me 0,06 %, krahasuar me vitin 2015 

Publikimi i radhës
Njoftim për Media - Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al