Statistikat e Blegtorisë 2017

Numri i gjedhëve në vitin 2017 është 475.215 krerë, duke shënuar
një rënie me 3,4 %, në krahasim me vitin 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Blegtorisë 2018
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al