Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output, 2015

INSTAT publikon tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP) dhe Tabelën Input – Output (TIO), për vitin 2015, të cilat ofrojnë një pamje të detajuar të ekonomisë dhe janë një instrument i rëndësishëm në analizën dhe krijimin e modeleve statistikore. Këto tabela përshkruajnë burimet dhe përdorimet e produkteve si dhe lidhjet ndërdegësore në ekonomi.

Burimet gjithsej me çmime tregu, në vitin 2015, u vlerësuan 3.148.091 milion lekë, duke shënuar një rritje në terma nominalë, prej +1,93 %, krahasuar me vitin 2014.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al