Lejet e ndërtimit, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017 janë miratuar gjithsej 310 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 145 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2016. Ky tregues, në tremujorin e tretë 2017, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, shënoi rritje me 113,8 %.

Publikimi i radhës
Lejet e ndërtimit, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al