Lejet e ndërtimit, T3 - 2018

Në tremujorin e tretë 2018 janë miratuar gjithsej 343 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 310 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2017, duke shënuar një rritje prej 10,6 %.

Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja, në tremujorin e tretë 2018, është rreth 330.725 m2, nga rreth 350.153 m2 miratuar në tremujorin e tretë 2017, duke shënuar një rënie prej 5,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al