Statistikat afatshkurtra, T4 - 2016

Indekset e treguesve kryesorë në statistikat afatshkurtra, në tremujorin e katërt 2016 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë:

Indeksi i shifrës së afarizmit në volum arriti 133,4 duke pasqyruar rritje 1,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues u rrit 4,0 % krahasuar me tremujorin paraardhës

Publikimi i radhës
Statistikat afatshkurtra, T1 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al