Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike 2009

Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike 2011

Publikimi i radhës
Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike 2010
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al