Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2017

Në vitin 2017, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.030 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje me 7,9 % krahasuar me vitin 2016. Investimet e realizuara arritën vlerën 231 miliardë lekë nga 221 miliardë lekë në 2016, duke shënuar një rritje prej 4,5 %. Në vitin 2017, operuan 107.671 ndërmarrje aktive, duke u ulur me 0,8 %, krahasuar me vitin 2016, ndërsa numri gjithsej i të punësuarve u rrit me 4,9 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al