Statistikat e Transportit, Prill 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Prill 2018 është 359 mijë ton, duke u ulur 9,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Në katërmujorin e parë 2018, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.298 mijë ton, duke u rritur me 5,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al