Statistikat e Transportit, Qershor 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2018 është 277 mijë ton, duke u ulur 14,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Në gjashtëmujorin e parë 2018, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.940 mijë ton, duke u ulur me 0,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al