Tregtia me Pakicë T2 - 2013

Indekset e Volumit në "Tregtinë me Pakicë" dhe "Tregtinë dhe Riparimin e Automjeteve"

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë T3 - 2013
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al