Tregtia me pakicë, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 1,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues, i përshtatur sezonalisht, është rritur 2 %.

Publikimi i radhës
Tregtia me pakicë, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al