Tregtia me Pakicë, T1 - 2019

Në tremujorin e parë 2019, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 100,3 duke u rritur 3,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht ka pësuar rritje 0,1 %.

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T2 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al