Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Prill 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Prill  2017 është 764.485. Krahasuar me Prill 2016, ky tregues rezulton me rritje 17,8 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 359.452. Krahasuar me Prill 2016, ky numër është rritur me 25,7 % 

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Majl 2017
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al