Njoftim për media - Turizmi në Shifra, 2013-2017

Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, hartoi për herë të parë një publikim të veçantë për treguesit kryesorë mbi turizmin në Shqipëri.

Hyrjet e shtetasve të huaj në periudhën 2013-2017 janë rritur mesatarisht 12,0 %, ndërsa shpenzimet e turistëve të huaj (jo - rezidentët) në vendin tonë janë rritur mesatarisht 8,5 % për të njëjtën periudhe.

Për të lexuar publikimin e plotë mbi “Turizmi në Shifra, 2013-2017” konsultohuni me linkun:

 http://instat.gov.al/al/publikime/librat/2018/turizmi-n%C3%AB-shifra/ 

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al