Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës në Shqipëri, 2012 (e rishikuar)

Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës në Shqipëri, 2012 (e rishikuar)

Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al