Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2012

Bilanci i Energjisë Elektrike është nje botim periodik 6-mujor. Ai jep informacion statistikor mbi prodhimin, përdorimin, humbjet, importin dhe eksportin e energjisë elektrike në vendin tonë. Botimi është në dy gjuhë, shqip dhe anglisht.

Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, 2012
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al