Bilanci i Energjisë Elektrike, 2013

Sasia totale e prodhuar në vitin 2013 është 6.987 GWh

Energjia elektrike e përftuar nga të gjitha burimet, në vitin 2013 u rrit me 16,7 përqind, krahasuar me vitin 2012. Sasia e energjisë së prodhuar dhe asaj të importuar rezultoi 9.310 GWh. Prodhimi total i energjisë elektrike përbën 75,1 përqind të sasisë gjithsej të energjisë, e cila u rrit me 47,2 përqind.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al