Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2014

Energjia elektrike në dispozicion e përftuar nga të gjitha burimet, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2014 u rrit me 1,1 përqind, krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2013. Sasia e energjisë së prodhuar, importuar dhe eksportuar rezultoi 4.022 GWh.

Prodhimi neto vendasi energjisë elektrike përbën 58,5 përqind të energjisë në dispozicion për konsum.  Sasia gjithsej e prodhuar në vend gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2014 është 2.353 GWh nga 4.429 GWh e prodhuar gjatë të njëjtës periudhë në 2013, e cila rezultoi me rënie prej 46,9 përqind.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al