Bilanci i Energjisë Elektrike, 2014

Sasia gjithsej e prodhuar në vend gjatë vitit 2014 është 4.726

Energjia elektrike në dispozicione përftuar nga të gjitha burimet, në vitin 2014 u ul me 0,8 përqind krahasuar me vitin 2013. Sasia e energjisë së prodhuar në vend dhe shkëmbimi i energjisë elektrike rezultoi 7.794 GWh.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al