Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2016

jatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike është 4.065 GWh nga 3.758 GWh energji të prodhuar në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, duke shënuar rritje të prodhimit prej 8,2 përqind.

Kontribut në rritjen e prodhimit neto vendas kanë dhënë hidrocentralet private dhe koncensionare, prodhimi i të cilave gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 është rritur me 35,9 përqind krahasuar me të njëjtin gjashtëmujor të vitit 2015. Hidrocentralet publike rezultojnë të kenë ulje të prodhimit në këtë periudhë me 1,2 përqind.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al