Bilanci i Energjisë Elektrike, 2016

Gjatë vitit 2016, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike është 7.136 GWh nga 5.866 GWh, duke u rritur me 21,7 %, krahasuar me vitin 2015.

Rritja e prodhimit të energjisë elektrike në vitin 2016 ka ndikuar në rënien e importeve bruto me 22,4 % dhe rritjen e eksporteve bruto të energjisë elektrike me 95,5 %, krahasuar me 2015.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al