Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2017

Prodhimi neto vendasi energjisë elektrike është 3.012 GWh nga 4.066 GWh energji të prodhuar në gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, duke shënjuar rënie të prodhimit prej 25,9 përqind.

Me rënie të prodhimit të energjisë elektrike, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, kanë rezultuar të gjithë prodhuesit e energjisë, si hidrocentralet publike (-26,9 përqind) dhe hidrocentralet private dhe koncensionare (-23,8 përqind).

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al