Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2018

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2018, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 3,1 %.

Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë pothuajse u katërfishua, duke arritur vlerën 1.630 GWh nga 418 GWh energji të prodhuar në tremujorin e tretë të vitit 2017.

Në totalin e energjisë elektrike të prodhuar, hidrocentralet publike kontribuan në masën 80,0 %, ndërsa hidrocentralet private dhe koncensionare realizuan vetëm 20,0 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al