Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2015

Në 2015, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth 40 miliardë lekë, duke pësuar rënie me 10,3 %, krahasuar me vitin 2014, ndikuar kjo kryesisht nga rënia e të ardhurave nga taksat e energjisë. Vlera e taksave të mjedisit në periudhën 2008 - 2015 është rritur mesatarisht 4,7 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al