Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2016

Në 2016, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth 48 miliardë lekë, duke pësuar rritje me 8,64 % krahasuar me vitin 2015, ndikuar kjo kryesisht nga rritja e të ardhurave nga taksat e transportit.

Publikimi i radhës
Njoftim për media - Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al