Logaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2017

Në vitin 2017, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rreth 21.4 milionë ton, duke shënuar një rënie me 24,77 % krahasuar me vitin 2016. Struktura e burimeve të brendshme natyrore, tregon që produktet “minerale jo metalike” zënë rreth 49,46 %, “biomasa” 38,12 %, “mineralet metalike” 6,33 % dhe “materialet e energjisë fosile” me 6,09 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al