Tregtia e Jashtme, Maj 2012

Situata e tregtisë së Jashtme Jep informacion statistikor mbi eksportin, importin dhe bilancin tregtar. Eshtë botim periodik mujor, botohet në shqip dhe anglisht. Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Qershor 2012
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al