Tregtia e Jashtme, Janar 2013

Situata e tregtisë së Jashtme
Jep informacion statistikor mbi eksportin, importin dhe bilancin tregtar. Eshtë botim periodik mujor, botohet në shqip dhe anglisht. Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shkurt 2013
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al