Njoftim për Media - Bizneset e Huaja në Shqipëri, 2014-2016

Ky material i përgatitur nga INSTAT, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, publikohet për herë të parë, duke përfshirë të dhënat për vitet referencë 2014-2016 dhe do të jetë publikim i vazhdueshëm me frekuencë vjetore.
Materiali përbëhet nga katër kapituj.

Për të lexuar publikimin e plotë mbi “Bizneset e Huaja në Shqipëri, 2014-2016” konsultohuni me linkun:

http://www.instat.gov.al/media/3649/bizneset-e-huaja-ne-shqiperi-2014-2016.pdf

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al