Tregtia e Jashtme, Nëntor 2018

Në Nëntor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 6,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 9,9 %, në
krahasim me Tetor 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 56 mld lekë, duke u rritur me 2,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe ulur me 3,9 %, në krahasim me Tetor 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 mld lekë, duke u ulur me 1,5 %, krahasuar me Nëntor 2017 dhe rritur me 2,5 %, në krahasim me Tetor 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al