Statistikat e Diplomimeve, 2017 - 2018

Në vitin 2018, në arsimin 9 - vjeçar u diplomuan 37.795 nxënës, ose 95,4 % e nxënësve të klasës së nëntë të vitit shkollor 2017 - 2018,  duke shënuar një rënie prej 1 pikë përqindje, krahasuar me vitin paraardhës. Në këtë nivel arsimor u diplomuan 51,1 % djem dhe 48,9 % vajza.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al