Rezultatet të Anketës së Forcave të Punës 2010

Publikimi i radhës
Rezultate të Anketës së Forcave të Punës 2011
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al