Rezultate të Anketës së Forcave të Punës, Tr 1 - 2014

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2014, sipas Anketës së Forcave të Punës, numri i të punësuarve të moshës 15-64 vjeç është 901.865 persona. 

Numri i personave të papunë të moshës 15-64 vjeç është 201.770 persona.

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2014 në Shqipëri:

  • Për popullsinë e moshës 15-64 vjeç shkalla e papunësisë është 18,3%.
  • Për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç shkalla e papunësisë është 31,3%.
  • 58,6% e popullsisë 15-64 vjeç është aktive në tregun e punës, pra e punësuar ose në kërkim aktiv të një pune.
  • Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64 vjeç është 47,9% 
Publikimi i radhës
Rezultate të Anketës së Forcave të Punës T2 - 2014, do të publikohet në datën 10/09/2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al