Statistikat e Krimeve, T1-2017

Në tremujorin e parë 2017 janë kryer 7.495 vepra penale, rreth 3,5 % më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Gjatë tremujorit të parë 2017 janë rregjistruar 7.829 autorë të veprave penale të cilët janë 4,8 % më pak krahasuar me tremujorin e parë 2016 

Publikimi i radhës
statistikat_e_krimeve_t2-2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al