Statistikat e Krimeve, T2-2017

Në tremujorin e dytë 2017 janë kryer 8.393 vepra penale, rreth 6,1 % më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Gjatë tremujorit të dytë 2017 janë regjistruar 8.855 autorë të veprave penale, të cilët janë 8,3 % më pak, krahasuar me tremujorin e dytë 2016.

Ndaj totalit të veprave penale, pjesën më të madhe e zënë "Krimet kundër autoritetit të shtetit" me    39,6 %, "Krimet kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike" me 38,2 % dhe "Krimet kundër personit" me 20,1 %

Publikimi i radhës
statistikat_e_krimeve_t3-2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al