Statistikat e Krimeve, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017 janë kryer 9.900 vepra penale, rreth 10,3 % më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Gjatë tremujorit të tretë 2017 janë regjistruar 10.068 autorë të veprave penale, të cilët janë 23,8 % më shumë krahasuar me tremujorin e tretë 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Krimeve, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al