Statistikat e Kulturës, T4 - 2017

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e katërt 2017 është 335, i barabartë me numrin e shfaqjeve në tremujorin e katërt 2016. Në vitin 2017, numri i shfaqjeve/ekspozitave është 831, duke pësuar një rënie me 13,5 % në krahasim me 2016. Në tremujorin e katërt 2017 numri i spektatorëve është rreth 102 mijë, duke pësuar rritje me 69,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i spektatorëve në vitin 2017 është 173.594, me një rritje prej 52,6 % krahasur me 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës, T1 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al