Statistikat e Kulturës, T2 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e dytë 2018 është 279, duke pësuar një rritje me 28,6 % krahasuar me tremujorin e dytë 2017. Në tremujorin e dytë 2018, numri i spektatorëve është 49.678, duke pësuar rënie me 8,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës, T3 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al